Historia Muzeum Ziemi Puckiej sięga 1970 roku, kiedy powołano do życia placówkę pod nazwą Stacja Gromadzenia Dóbr Kultury i Upowszechniania Wiedzy o Regionie.

 Jej celem było prowadzenie badań naukowych oraz gromadzenie obiektów zabytkowych związanych z regionem. W 1975 r. otwarto Dział Etnograficzny, rok później Historyczny, a w końcu lat 70-tych Archeologiczny w związku z badaniami podwodnymi w Zatoce Puckiej. W 1973r. w budynku dawnego „Szpitalika” otwarto pierwszą ekspozycję poświęconą kaszubskiej kulturze ludowej. Miasto na potrzeby rozwijającej się placówki przekazało budynek kuźni przy ul. Bogusława oraz kamienicę w rynku.

Dorobek naukowy Stacji oraz jej działalność oświatowa były powodem nadania w 1980 r.  statusu MUZEUM ZIEMI PUCKIEJ. W 1982 r. w związku z budową elektrowni nad J. Żarnowieckim powierzono MZP tworzenie skansenu w Nadolu. „Zagroda Gburska” w Nadolu i „Kamienica Mieszczańska” w Pucku zostały udostępnione do zwiedzania 23.06.1987 r. W ten sposób powiększyły się możliwości wystawiennicze. I tak w Kamienicy prezentowane są wystawy dotyczące przeszłości Ziemi Puckiej i Pucka, w Szpitaliku ekspozycje etnograficzne związane z małomiasteczkową warstwą rzemieślników, a w Nadolu odtworzono obraz życia zamożnej rodziny wiejskiej.

W trakcie uroczystości 30-lecia Muzeum obchodzonych 06.11.2000 r. nadano placówce imię zasłużonego dla Kaszubów mieszkańca tej ziemi Floriana Ceynowy.

Muzeum czynne jest cały rok i mieści się na Pl. Wolności 28, natomiast Szpitalik znajduje się przy ul. Wałowej 11.

Szczegółowe informacje na stronie www.muzeumpuck.pl