Historia Muzeum Ziemi Puckiej sięga 1970 roku, kiedy powołano do życia placówkę pod nazwą Stacja Gromadzenia Dóbr Kultury i Upowszechniania Wiedzy o Regionie.

Jej celem było prowadzenie badań naukowych oraz gromadzenie obiektów zabytkowych związanych z regionem. W 1975 r. otwarto Dział Etnograficzny, rok później Historyczny, a w końcu lat 70-tych Archeologiczny w związku z badaniami podwodnymi w Zatoce Puckiej. W 1973r. w budynku dawnego „Szpitalika” otwarto pierwszą ekspozycję poświęconą kaszubskiej kulturze ludowej. Miasto na potrzeby rozwijającej się placówki przekazało budynek kuźni przy ul. Bogusława oraz kamienicę w rynku.

Dorobek naukowy Stacji oraz jej działalność oświatowa były powodem nadania w 1980 r.  statusu MUZEUM ZIEMI PUCKIEJ. W trakcie uroczystości 30-lecia Muzeum obchodzonych 06.11.2000 r. nadano placówce imię zasłużonego dla Kaszubów mieszkańca tej ziemi Floriana Ceynowy.

  • Obecnie Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy mieści się w odrestaurowanej w latach 80. XX w. kamienicy mieszczańskiej  - Stary Rynek 28, gdzie  prezentowane są wystawy czasowe,tel. 537 333 719.
  • Oddział Muzeum  "Szpitalik " znajduje się w Pucku  przy ul. Wałowej 11,  mieści się tam ekspozycja stała, której trzon stanowi prezentacja zbiorów etnograficznych, tel. 58 673 22 29.
  • Oddział Muzeum "Zagroda Gburska i Rybacka" -skansenu w Nadolu, ul. Bałtycka 2, tel. 58 676 76 44.
  • Oddział Muzeum „Hallerówka” mieści się w zabytkowym obiekcie przy ulicy Morskiej 6 we Władysławowie, tel. 58 674 07 95.

Szczegółowe informacje na stronie www.muzeumpuck.pl