"Pucczanka" promuje miasto

Puck od czasów wczesnośredniowiecznych znany był jako baza szkutnicza. Poświadczają to badania archeologiczne. Łodzie rybackie - pomeranki od najdawniejszych lat były budowane techniką zakładkową z szerokim płaskim dnem. Kiedyś służyły do połowów fląder, szprotów i łososi. Dzisiaj ciągle jeszcze budowane w starej technologii, służą turystom oraz tym, którzy od pokoleń lubią „iść na wodę”.

Jedna z takich pomeranek o imieniu „Pucczanka” wypływa z portu puckiego podkreślając swój związek z macierzystym portem.