Puckie Parki to ciche i spokojne, a jednocześnie malownicze miejsca

Park im. Feliksa Nowowiejskiego

XIX wiek to czas rewolucji przemysłowej, ale także powszechnego zainteresowania naturą, przyrodą i wypoczynkiem.

W latach 80-tych XIX w. Towarzystwo Upiększania Miasta Pucka zainicjowało utworzenie rekreacyjnego parku w strefie nadmorskiej miasta. Obecnie park przyciąga uwagę szatą roślinną i przepięknym nadmorskim krajobrazem. Dominują tu ciągi stuletnich buków, kasztanowców i topoli. Turysta znajdzie tu erodowany klif, który w wielu miejscach odkrywa swoje wnętrze, pozwalając na zagnieżdżenie się ptaków, ale niestety także na degradację drzewostanu. O tym wszystkim można dowiedzieć się z plansz i zdjęć usytuowanych wzdłuż pieszego i rowerowego szlaku turystycznego. Wędrując plażą spotkasz liczne kamienie i głazy, które kiedyś nazywano Aleją 12 Apostołów.

Nazwa park im. Feliksa Nowowiejskiego (kompozytora i muzyka epoki późnoromantycznej) nadana została w dowód wdzięczności za utwory mówiące o odtworzeniu Polski po I wojnie światowej w połączeniu z Morzem Bałtyckim. Piękny „Hymn do Bałtyku” mówi o dumie, radości i nadziei płynącej z odzyskania niepodległości.

Park Kaszubski

Usytuowany jest w ciągu ulicy 1-go Maja biegnącej ze Starego Rynku w kierunku strefy relaksu. Piękny starodrzew, klomby, ścieżki są tu naturalnym tłem do wyeksponowania historycznych symboli, znaków i tablic upamiętniających wydarzenia i ludzi ziemi kaszubskiej. Postać mężczyzny na pomniku to Antoni Abraham działacz społeczny i agitator polskości zwany powszechnie „Ojcem Kaszubów”.

Wystawione plansze do gry pozwalają na łączenie odpoczynku z gimnastyką umysłu. Nocne zdjęcia iluminowanego parku wykonane chociażby telefonem mogą zaskoczyć nawet profesjonalistów.

Park Dziejów Pucka

Ten niewielki park w najstarszej strefie miasta zapoczątkowany został w latach 30-tych XX wieku. Obecnie znajduje się między dwoma ulicami o znaczących nazwach: Generała Józefa Hallera i Morskiego Dywizjonu Lotniczego. Imponujące stare drzewa (niektóre z nich to pomniki przyrody) tworzą oprawę dla Pomnika Dziejów Pucka, który opowiada o latach przeszłych, bitwach, katastrofach, zbrodniach i zwycięstwach. Jeżeli zechcesz to znajdziesz i rozpoznasz ważne dla naszego regionu daty. W razie wątpliwości podpowiedź otrzymasz w Informacji Turystycznej w Pucku, Stary Rynek 2.

Kolekcja płyt kamiennych fundowanych w ciągu kilku ostatnich lat przez organizacje, stowarzyszenia, fundacje i zrzeszenia puckie informuje o bogatym życiu społecznym i kulturalnym, a także o aktywnych poczynaniach jego mieszkańców.