W zakolu Zatoki Puckiej znajduje się najstarszy na Bałtyku port z pozostałościami umocnień i wrakami łodzi słowiańskich z X-XIV wieku.

Jego ślady odkryli morscy archeolodzy w strefie przybrzeżnej na głębokości 1,5 m. Ten 12 hektarowy obszar badawczy wzbudził zainteresowanie naukowców z całej Europy. Z rezultatami badań w postaci trójwymiarowej wizualizacji można zapoznać się w budynku bosmanatu w porcie lub w mniejszym zakresie na własnych smartfonach, korzystając z odpowiedniej aplikacji. Dzięki nowej technologii przekonasz się jak mógł kiedyś wyglądać taki port. Niektóre artefakty z tego podwodnego znaleziska wyeksponowano w Muzeum Ziemi Puckiej.

http://miastopuck.pl/zatopion-wczesnosredniowieczny-port-w-pucku-interreg-europa-srodkowa/