To wystawa archeologiczna w stylowo odnowionych pomieszczeniach ratusza, która jest podsumowaniem wieloletnich badań realizowanych na terenie Miasta Puck przez archeologów z Uniwersytetu Warszawskiego z panem Michałem Starskim na czele.

Wystawa jest podzielona na dwie części, z których pierwsza prezentuje zdjęcia z miejsc poddanych eksploracji, by w drugiej można było podziwiać namacalne dowody życia ówczesnych mieszkańców i odkrywania ich codziennego funkcjonowania. Wystawa przedstawia m.in. dawne warsztaty pracy i wyroby puckich rzemieślników, oraz użytkowe przedmioty domowe. Wyeksponowanie przedmiotów oraz ich duża ilość bardzo cieszy nie tylko samych archeologów, ale jest przede wszystkim możliwa do wnikliwego obejrzenia zarówno przez mieszkańców, jak i osoby odwiedzające to historyczne miasto.

Wystawa znajduje się na parterze Ratusza Miasta Puck, Stary Rynek 1. Można ją zwiedzać po wykupieniu biletu wstępu w Informacji Turystycznej, Stary Rynek 2

Cytując panią Elżbietę Lewandowską warto przypomnieć, że „do 1977 roku w Pucku nie było żadnych badań archeologicznych, a władze miasta nie widziały potrzeby ich prowadzenia i finansowania. Na prośbę Stacji Gromadzenia Dóbr Kultury i Upowszechniania Wiedzy o Regionie – prekursora Muzeum Ziemi Puckiej – Uniwersytet Łódzki zgodził się na ekspedycję archeologiczną w ramach praktyk studenckich. Pracą studentów kierował młody wówczas archeolog, dziś znany w Polsce i na świecie – profesor Tadeusz Grabarczyk. Prace prowadzone były na terenie zamku i zakończyły się sukcesem. Odkryto bowiem wówczas skarb z okresu wpływów rzymskich. W tym samym roku przeprowadzony został pod patronatem SGDKiUWR rekonesans w Zatoce Puckiej, którego efektem było odkrycie wczesnośredniowiecznego portu. Oba sensacyjne odkrycia spowodowały, że na dalsze badania archeologiczne władze miasta (i nie tylko) zaczęły patrzeć łaskawszym okiem.” – źródło: profil FB

Wystawa01