fontanna prow

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

STOWARZYSZENIE MIAST PARTNERSKICH "PRZYJACIELE" przystąpiło do konkursu organizowanego przez Północnokaszubską Lokalną Grupę Rybacką i ubiega się o dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 operacji pn.:Budowa fontanny posadzkowej oraz tablicy informacyjnej historii Kaszub w Parku Kaszubskim w Pucku

Celem który przyświeca realizacji jest polepszenie jakości życia i wzrost atrakcyjności turystycznej miasta poprzez stworzenie unikalnej ogólnodostępnej przestrzeni publicznej z fontanną.

Wartość całej inwestycji to niespełna 300 tys. zł, a wsparcie unijne, o które ubiega się Stowarzyszenie to 74 777,00 zł, Gmina Miasta Puck także zaangażowała swoje środki na to zadanie.

Wykonana fontanna mieści się w Park Kaszubski. W miejscu upamiętniającym ważne dla miasta postacie i wydarzenia związane z Kaszubami. W parku znajduje się już tablica „Pucczi Stolem”, upamiętniająca XII Zjazd Kaszubów, który odbył się 28 czerwca 2010 roku w Pucku oraz monument Antoniego Abrahama, syna ziemi puckiej, budziciela ludu kaszubskiego w okresie Zaboru pruskiego, wielkiego patrioty Polski, działacza na rzecz powrotu Pomorza w granice odradzającej się Polski, delegata Kaszubów na konferencje pokojową w Wersalu. Dopełnieniem tej przestrzeni będzie wykonana fontanna, której elementy nawiązujące do kultury i historii Kaszub przyciągają uwagę i zachęcającym do odwiedzenia. Przy wykonaniu, zastosowano między innymi zdobne, kolorowe szkła z motywami haftu kaszubskiego ze szkoły puckiej. Artystyczne wykonanie szkieł z motywami wzoru kaszubskiego, zamontowanych i podświetlonych w posadzce, zapewniła lokalna Huta Szkła Puck Glas. Wokół fontanny znajdziemy wiele elementów nawiązujących do tradycji kaszubskiej, jak choćby zwroty w języku kaszubskim pojawiające się na ławkach, tablicę z fragmentem tekstu z jednego z najważniejszych dzieł Floriana Ceynowy  Rozmòwa Pòlôcha z Kaszëbą. Tekst został przetłumaczony na język polski, angielski a także zapisany alfabetem Braille’a. i stanowi niejako instrukcję Ceynowy, na temat tego, jak zostać Kaszubą…w czym pomóc ma, umiejscowiony przy fontannie, uwiązany do beczki, na łańcuchu węgorz. Oprócz pojawiających się literacko-baśniowych motywów, znajdziemy także kilka ważnych daty, które wygrawerowano na płytach:

  • 1238 Pierwsza pisemna wzmianka o Kaszubach w bulli papieża Grzegorza IX
  • 1348 Lokacja Pucka - najstarszego miasta Nordy
  • 1850 Symboliczny początek literatury kaszubskiej - ukazują się drukiem teksty Floriana Ceynowy
  • 2021 XXII Światowy Zjazd Kaszubów w Pucku

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn.   Budowa fontanny posadzkowej oraz tablicy informacyjnej historii Kaszub w Parku Kaszubskim w Pucku

mająca na celu polepszenie jakości życia i wzrost atrakcyjności turystycznej miasta poprzez stworzenie unikalnej ogólnodostępnej przestrzeni publicznej z fontanną  współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja realizowana w ramach strategii wdrażanej przez Północnokaszubską Lokalną Grupę Rybacką

 

Więcej o historii KASZUB znajdziecie na stronie www http://kaszebsko.com/historia

  • Fonatnna_w_Parku_Kaszubskim
  • Tablica_PROW_przy_fontannie
  • Tablica_kaszubska_przy_fonatnnie