"Pucczanka" promuje miasto

Historia Muzeum Ziemi Puckiej sięga 1970 roku, kiedy powołano do życia placówkę pod nazwą Stacja Gromadzenia Dóbr Kultury i Upowszechniania Wiedzy o Regionie.

Historia Wojska Polskiego ma piękną kartę związaną z lotnictwem morskim założonym w 1920 roku właśnie w Pucku.